• MVO
 • |
 • MBO
 • Maatschappelijk betrokken ondernemen

  Visie op mens en omgeving

  Klanten, medewerkers, leveranciers, maatschappelijke organisaties, overheden, andere grafische bedrijven, omwonenden en omliggende bedrijven behoren allemaal tot onze belanghebbenden. Wij hechten een groot belang aan de huidige en toekomstige behoeften van onze stakeholders. Om hierop te kunnen blijven inspelen, onderhouden wij goede contacten met onze verschillende belanghebbenden op basis van transparantie en dialoog. Dit helpt de positieve impact van Altorffer te vergroten en leidt tot beter inzicht in verwachtingen om beslissingen te nemen.

  Goed werkgeverschap
  Onze werknemers zijn ons belangrijkste kapitaal. Daarom is er veel aandacht voor onze medewerkers. Zo zijn er goede opleidingsmogelijkheden en is ons personeelsbeleid gericht op welzijn, veiligheid en duurzame inzetbaarheid. Werken met passie en plezier staat bij ons in een heel hoog vaandel.

   

   

  Maatschappelijke partners
  Wij doen graag iets voor het maatschappelijk welzijn in de regio waarin wij werkzaam zijn. Dit vertaalt zich in een strategie die past bij onze core business en in het sluiten van allianties met maatschappelijke partners. Zo bundelen wij onze krachten onder meer met de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen om diverse maatschappelijke programma’s en activiteiten te bewerkstelligen. Voorbeelden hiervan zijn onze samenwerking met het StartersCentrum Roosendaal en de WVS-groep.

  StartersCentrum Roosendaal
  Altorffer is een van de initiatiefnemers van het StartersCentrum Roosendaal. Het StartersCentrum ondersteunt en begeleidt startende en doorstartende ondernemers in de gemeente Roosendaal en omgeving met als doel het aantal succesvolle ondernemers te vergroten. Altorffer ondersteunt hierin door o.a. haar expertise in (duurzaam) ondernemen te delen en aantrekkelijke starterspakketten aan te bieden.

  Samenwerking WVS-groep
  In samenwerking met WVS-groep stelt Altorffer ook stageplekken beschikbaar voor mindervaliden. Wij coachen zowel persoonlijk als vakinhoudelijk zodat ook deze groep de ruimte krijgt hun talenten te tonen.

  Werkervaringsplek voor lichamelijk gehandicapten
  Wij vinden het belangrijk om te kijken naar wat mensen kunnen in plaats van naar hun beperkingen. Daarom bieden wij in samenwerking met NSWAC (Nederlandse Stichting Woon- en Activiteitencentra voor Lichamelijk Gehandicapten) mensen met een lichamelijke beperking een werkervaringsplek zodat zij relevante werkervaring kunnen opdoen.

  Erkend Leerbedrijf
  De continuïteit van iedere bedrijfstak staat of valt met de instroom van jonge vakmensen. Altorffer biedt als GOC en Encabo Erkend Leerbedrijf stages, zodat studenten onder deskundige begeleiding in de praktijk kunnen leren en werken. Dit doen wij voor grafische, financiële, administratieve, secretariële en commerciële beroepen vanaf MBO niveau 2/3.

   

   

  Deelname Grafische Milieucirkel Breda
  De Grafische Milieucirkel Breda spant zich in om de risico’s voor het milieu en de leefomgeving die de bedrijfsvoering met zich meebrengt, zoveel mogelijk te beperken en streven naar duurzaam ondernemerschap. Het uitgangspunt hierbij is ‘leren van elkaar’.